Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Zakon o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Službenica za informiranje, Krapina, Magistratska 1.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj: 049/329-123, putem telefaxa na broj: 049/329-054 i putem e-maila na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenica za informiranje Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je


Sonja Novački,
dipl. iur. (na bolovanju)
zamjenica Ivana Halužan
e-mail: ppi©udu-kzz.hr
Tel: 049/329-123
Fax: 049/329-054

 

Godišnja izvješća

Obrasci

Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14.)

 

Opći podaci

Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak
7:00 - 15:00

OIB: 82027074446
Matični broj: 01539205

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com