Grb RH Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

<-- Povratak na prethodnu stranicu

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 SADRŽAJ

NAMJENA

 NAČIN OSIGURAVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

ADRESA I BROJ
TELEFONA

izvlaštenje

otkup nekretnina

objava putem oglasne ploče i radio postaja

služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove i ispostave

8 do 30 dana

radnim danom od 7 - 15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

poljoprivreda

upisnik poljoprivrednih gospodarstava

objava putem radio postaja

služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove i ispostave

 

radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

obrtništvo

obrtni registar

uvid

služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove i ispostave

kontinuirano
radnim danom od 7-15 sati,

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

rudarstvo

istražni radovi

objava u "Narodnim novinama" i oglasna ploča,

služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove i ispostave

8 do 30 dana

radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

 

 

PREDSTOJNIK
Đurđa Barić Dakić dipl. iur.