Grb RH Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

<-- Povratak na prethodnu stranicu

NADZOR

 

SADRŽAJ

 

NAMJENA

 

NAČIN OSIGURAVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

ADRESA I BROJ TELEFONA

zdrastvena ispravnost hrane i vode za piće

sanitarni nadzor

služba za društvene djelatnosti i ispostave

kontinuirano
radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

udruge

zakonitost rada

služba za opću upravu

kontinuirano
radnim danom od 7-15 sati

Krapina,
Magistratska 1.
049/329-222

iznenadna i izvanredna zagađenja vode

vodopravni nadzor

služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

kontinuirano
radnim danom od 7-15 sati

Krapina,
Gajeva 2.
049/371-682

 

 

PREDSTOJNIK
Đurđa Barić Dakić dipl. iur.