Grb RH Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

<-- Povratak na prethodnu stranicu

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

SADRŽAJ

 

NAMJENA

 

NAČIN OSIGURAVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

ADRESA I BROJ TELEFONA

popis birača

izbori

uvid, objava putem radio postaja, lista "Večernji list" i oglasnih ploča,
služba za opću upravu i ispostave

kontinuirano

 

radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

udruge

registar udruga

uvid,
služba za opću upravu i ispostave

kontinuirano
radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

osobno ime

promjena

oglasna ploča,
služba za opću upravu i ispostave

30 dana
radnim danom od 7-15 sati

Krapina, Gajeva 2
049/371-682

Ispostave:
Donja Stubica,
Trg Matije Gupca 20,
(te. 049/286-124)

Klanjec,
Trg mira 11.,
049/550-362

Pregrada,
J.K. Tuškana 2
049/376-022

Zabok, Kumrovečka 6
049/223-533

Zlatar,
Park Hrvatske mladeži 2
049/466-122

 

 

PREDSTOJNIK
Đurđa Barić Dakić dipl. iur.