Grb RH Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

<-- Povratak na prethodnu stranicu

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 SADRŽAJ

 NAMJENA

NAČIN
OSIGURAVANJA

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP

ADRESA I BROJ TELEFONA

natječaj

prijam u državnu službu

objava u "Narodnim novinama"
kadrovska služba

8 ili 15 dana
radnim danom od 7 - 15 sati

Krapina, Magistratska 1
049/329-222

oglas

prijam u državnu službu

objava u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
kadrovska služba

8 dana
radnim danom od 7 - 15 sati

Krapina, Magistratska 1
049/329-222

 

 
PREDSTOJNIK
Đurđa Barić Dakić dipl. iur.