Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji

Magistratska 1
49000 Krapina
049/329-111


Obrasci

Na ovoj stranici nalaze se obrasci koji su potrebni prilikom predavanja zahtjeva za pojedine vrste dokumenata koje izdaje nadležni ured državne uprave. Svi obrasci su u PDF formatu. Za pregled i ispis obrasca potreban vam je Adobe Acrobat Reader kojeg, ako ga nemate već instaliranog na računalu, možete skinuti ovdje.

Preporučamo da potreban obrazac snimite na vlastiti disk (kliknite desnom tipkom miša na sliku ili ime obrasca i odaberite Save target as ili Spremi odredište kao) te da ga takvog ispišete na pisaču i popunite.

Služba za opću upravu

Udruge

Namjena
Obrazac
Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske Obrazac 1
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge Obrazac 2
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske Obrazac 3

Udruge temeljem Zakona o radu

Namjena
Obrazac
Zahtjev za izdavanje izvatka iz registra udruga PDF Zahtjev
Zahtjev za upis u registar udruga PDF Obrazac 4
Popis utemeljitelja udruge PDF Obrazac 5
Prijava promjene podataka PDF Obrazac 6
Prijava prestanka djelovanja PDF Obrazac 7

 

Matičarstvo (domovnica, izvadak)

Namjena
Obrazac
Zahtjev za izdavanje domovnice o hrvatskom državljanstvu Obrazac 1
Zahtjev za izdavanje (izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih) Obrazac 2

 

Služba za društvene djelatnosti

Prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,

Namjena
Obrazac
Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta za prijevremeni upis u prvi razred Obrazac

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

 

Područje obrtništva

Prijava za upis u obrtni registar
Namjena
Obrazac
Obrazac PRIJAVA Obrazac
Podaci o obrtu (RL-1) Obrazac RL-1
Podaci o izdvojenom pogonu (RL-2) Obrazac RL-2
Podaci o djelatnostima pogona (RL-3) Obrazac RL-3

Područje ugostiteljstva

Namjena
Obrazac
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju Obrazac

 

Zadnji put osvježeno: 11.05.2015 11:59