Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji

Magistratska 1
49000 Krapina
049/329-111


Obrasci

Na ovoj stranici nalaze se obrasci koji su potrebni prilikom predavanja zahtjeva za pojedine vrste dokumenata koje izdaje nadležni ured državne uprave. Svi obrasci su u PDF formatu. Za pregled i ispis obrasca potreban vam je Adobe Acrobat Reader kojeg, ako ga nemate već instaliranog na računalu, možete skinuti ovdje.

Preporučamo da potreban obrazac snimite na vlastiti disk (kliknite desnom tipkom miša na sliku ili ime obrasca i odaberite Save target as ili Spremi odredište kao) te da ga takvog ispišete na pisaču i popunite.

Služba za opću upravu

Udruge

Namjena
Obrazac
Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske Obrazac 1
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge Obrazac 2
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske Obrazac 3

Udruge temeljem Zakona o radu

Namjena
Obrazac
Zahtjev za izdavanje izvatka iz registra udruga PDF Zahtjev
Zahtjev za upis u registar udruga PDF Obrazac 4
Popis utemeljitelja udruge PDF Obrazac 5
Prijava promjene podataka PDF Obrazac 6
Prijava prestanka djelovanja PDF Obrazac 7

 

Matičarstvo (domovnica, izvadak)

Namjena
Obrazac
Zahtjev za izdavanje domovnice o hrvatskom državljanstvu Obrazac 1
Zahtjev za izdavanje (izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih) Obrazac 2

 

Služba za društvene djelatnosti

Radne knjižice

Namjena
Obrazac
Zahtjev za izdavanje radne knjižice Obrazac 2

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Područje poljoprivrede

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Namjena
Obrazac
Zahtjev za upis  
  Napomena: Prema zahtjevu nadležnog Ministarstva ovaj obrazac je samo ogledni primjerak. Za predavanje zahtjeva neophodno je kupiti originalni primjerak u bilo kojoj prodavaonici Narodnih Novina. Detalje pogledajte > ovdje < .  
   
 

 

Obrazac izjave članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva  

 

Dohodovna potpora
Namjena
Obrazac
Obrazac ZPD  
Obrazac ZPD  
Poticaji
Namjena
Obrazac
Zahtjev za poticaj za ratarsku kulture, vinograde, matičnjake loznih podlogam voćne vrste I. i II. skupine, jagode, hmelj, nasade lavande i buhač, livade i pašnjake  
Potpora osiguranju proizvodnje
Namjena
Obrazac
Zahtjev za potporu osiguranju proizvodnje i obračun potpora za isplatu sredstava  
Obrazac broj w  
Evidencija vina
Namjena
Obrazac
Prijava za upis u Upisnik proizvođača grožđa i vina  
Evidencija o proizvodnji i zalihama vina i drugih proizvoda od grožđa i vina  

Područje obrtništva

Prijava za upis u obrtni registar
Namjena
Obrazac
Obrazac PRIJAVA Obrazac
Podaci o obrtu (RL-1) Obrazac RL-1
Podaci o izdvojenom pogonu (RL-2) Obrazac RL-2
Podaci o djelatnostima pogona (RL-3) Obrazac RL-3

Područje ugostiteljstva

Namjena
Obrazac
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju Obrazac

 

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo

Područje zaštite okoliša

Namjena
Obrazac
Ostalo
Podaci o onečišćivaću    
Podaci o tehnološkoj jedinici    
Emisije u zrak iz industrijskih postrojenja    
Emisije u zrak iz energetskih postrojenja (direktno izgaranje za potrebe procesne tehnologije)    
Emisije u zrak iz energetskih postrojenja za potrebe grijanja prostora, pripremu tople vode, pare, tehnološke pare i drugo    
Emisije u zrak iz termoelektrana    
Ispusti u vodu/more    
Emisije u vode/more - rashladna voda    
Emisije u vode/more - procesna voda    
Emisije u vode/more - sanitarna voda    
Emisije u vode/more - mješovite vode    
Emisije u vode/more - oborinske vode    
Emisije u vode/more - procjedna voda    
Prijavni list za proizvođača opasnog otpada    
Prijavni list za proizvođača neopasnog tehnološkog otpada    
Prijavni list za sakupljača neopasnog tehnološkog otpada    
Prijavni list za obrađivača neopasnog tehnološkog otpada    

 

Napomena: Zbog tehničkih problema neki obrasci su jako veliki i u skoroj budućnosti biti će smanjeni na prikladnu veličinu. Također, u planu je i postava obrazaca u RTF formatu (da bi se moglo upisivati podatke direktno u nekom programu za obradu teksta).

Zadnji put osvježeno: 22.05.2013 8:30