Ured državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Magistratska 1
49000 Krapina

Ustroj Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Radno vrijeme Ureda je od 7 - 15

Osnovni dokumenti ureda:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (6. 4. 2017.).

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (10. 1. 2017.).

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (1. 12. 2014.).

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (17. 9. 2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji (17. 12. 2012.) .

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
Prilog pravilniku (sistematizacija)

Na temelju Zakona o državnim službenicima, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. donijela je Etički kodeks državnih službenika. Tekst kodeksa možete preuzeti ovdje.

Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji sastoji se od 4 službe. Sjedište Ureda i službi je u Krapini. Osim u Krapini, u pet ispostava županije nalaze se uredi službi.
       
 

Službe ureda

  Služba za zajedničke poslove   Služba obavlje poslove zajedničke svim ostalim službama (računovodstvo, informatička podrška, kadrovska služba, održavanje zgrada, voznog parka, ekonomat...)
 
Kontakt:
  e-mail: mvaljavec@udu-kzz.hr
       
  Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove   Izdavanje obrtnica - obrtni registar, denacionalizacija, izvlaštenja, Minimalni tehnički uvjeti (MTU)
 
Kontakt:
  e-mail: gospodarstvo@udu-kzz.hr
       
  Služba za društvene djelatnosti   Poslovi u socijali, upis u radnu knjižicu, invalidnine, ratni vojni invalidi (oba rata), školstvo
 
Kontakt:
  e-mail: jcesarec@udu-kzz.hr
       
  Služba za opću upravu   Registar građana, birački spiskovi, matičari, izdavanje izvadaka o rođenju, vjenčanju, smrti, registar udruga, Besplatna pravna pomoć
 
Kontakt:
  e-mail: istankovic@udu-kzz.hr
       
 

Ispostave

  Ispostava Donja Stubica    
 
Info:
  Detalji
       
  Ispostava Klanjec    
 
Info:
  Detalji
       
  Ispostava Pregrada    
 
Info:
  Detalji
       
  Ispostava Zabok    
 
Info:
  Detalji
       
  Ispostava Zlatar    
 
Info:
  Detalji
       
       
       
  Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša   Ova služba više nije sastavni dio Ureda državne uprave. Više informacija vidi na Županija i grad Krapina.
       

Povratak na naslovnicu